Underbiträden

Billecta anlitar följande underbiträden och samtliga har Personuppgiftsbiträdesavtal. Vissa leverantörer har vi, av affärsmässiga skäl, valt att inte namnge här. Kontakta oss om ni önskar veta vilket företag som är underbiträden.


Underleverantör (namn på tjänst) Land/region varifrån tjänsten fullgörs Typ av tjänst Personuppgifter som delas
Cellsynt AB EU/EES Tjänst för SMS-utskick Telefonnummer
Leverantör för utgående e-post USA Tjänst för e-postutskick E-postadress samt eventuella personuppgifter som finns i e-postmeddelandet eller underlaget som skickas med e-postmeddelandet.
Zendesk, Inc. USA Chatverktyg De uppgifter besökare anger inkl. eventuell e-postadress.
Säljstöd & CRM EU/EES CRM-verktyg Namn, epostadress och telefon till kundkontakt.
No Ink AB SE Tjänst för E-faktura- och postdistribution Namn, Personnummer, Postadress
Microsoft Corp. (Microsoft Azure, Office365) USA (servrar är dock lokaliserade inom EU/EES) Molnlagringstjänst/E-post & dokumenthantering Datalagring, e-postadresser
Bankgirocentralen SE Betaluppdrag/kontoinformation Kontouppgifter, kontonummer
Betaltjänst för kort USA Korttransaktioner Namn & kortuppgifter (lagras ej av Billecta)
Finansiell ID-Teknik BID AB SE Autentisering/Signering Personnummer
GetSwish AB SE Betaltjänst Telefonnummer
Kontoinformation
Instantor AB: https://www.instantor.com/terms-en
Tink AB: https://consumer.tink.se/integrity-policy
SE Erhålla kontoinformtion för avstämning och betalning Personnummer
Avtalssignering SE Avtalssignering vid tecknande av nya kundavtal Kontaktinformation till avtalsparten samt ev. personuppgifter i själva avtalet
Kronofogdemyndigheten SE Indrivning av skuld på uppdrag av Kund Namn, adress, eventuell e-postadress och telefonnummer samt information om vad aktuell skuld avser.
Affärs-, CRM- och bokföringssystem (ex. Fortnox) - i den mån kund har aktiverat sådant tillägg i Billecta. EU/EES Bokföring/fakturering/order Kunddata - Personnummer, Adress, Telefonnummer, e-postadress